Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3, Warszawa

Technikum Hotelarsko – Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 znajduje się na Mokotowie, przy ul. Krasnołęckiej 3, nieopodal warszawskich Łazienek. Jesteśmy szkołą kameralną, przyjazną uczniom, kształcimy młodzież w zawodach hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych.

Szkoła (jako pierwsza w Polsce)  jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Szkół Hotelarsko-Turystycznych (Association Europeenne des Ecoles d`Hotellerie et de Tourisme – AEHT) z siedzibą w Luksemburgu. Utrzymujemy stałe kontakty z najlepszymi instytucjami i organizacjami branżowymi oraz szkołami hotelarskimi w Europie. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która należy do stowarzyszenia „Coupe Georges Baptiste” promującego kulturę obsługi gościa na bardzo wysokim poziomie. Dla członków stowarzyszenia co roku organizowany jest  prestiżowy międzynarodowy konkurs związanych z branżą gastronomiczną, w szczególności ze stanowiskiem Maitre d’Hotel. Od kilkunastu lat uczniowie naszej szkoły  reprezentują  nasz kraj tym konkursie w różnych miejscach na świecie (min.: Meksyku, Japonii, Wietnamie).

Możemy poszczycić się udziałem i sukcesami w wielu konkursach branży kulinarnej, turystycznej i hotelarskiej, zarówno w Polsce jak i za granicą. Nasza młodzież uczestniczyła min. w: Międzynarodowym Festiwalu Czekolady w grudniu 2012 roku  w Praia da Vitória na Wyspach Azorskich, konkursie barmańskim w Presov na Słowacji (przez kilka ostatnich lat), w międzynarodowym konkursie kelnersko-sommelierskim „Coupe Georges Baptiste”, Europejskim Konkursie Turystycznym w Holandii. To tylko niewielka część z branżowych konkursów, w których udział bierze lub brała młodzież z Krasnołęckiej. Oczywiście startujemy (i odnosimy sukcesy) nie tylko w konkursach branżowych – recytatorskich literatury niemieckojęzycznej, piosenki niemieckojęzycznej, sportowych…

Ale nie samymi konkursami żyje szkoła. Przygotowujemy młodzież do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – takiej „zawodowej matury”. W roku szkolnym 2011-2012 osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, zdecydowanie wyższe niż średnia w kraju: kelner – 93,3%, technik organizacji usług gastronomicznych 92,3% , technik hotelarstwa 80,7%.