Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II, ul. Komorska 17/23, Warszawa

W skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wchodzą:

  • TECHNIKUM SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNE IM. JANA PAWŁA II,
  • ZASADNICZA SZKOŁA SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNA IM. JANA PAWŁA II.

Na poziomie technikum kształcimy w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności (z kwalifikacją cukierniczą) oraz  kelner. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz.

Młodzież uczestniczy z sukcesami w licznych konkursach i olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Najważniejsze osiągnięcia:

  • I miejsce w konkursie gastronomicznym w Berlinie (2011 r.)
  • IV miejsce w konkursie kulinarnym w Berlinie (2011 r.)
  • nominacja dwóch uczniów do Culinary World Cup w Luxemburgu (2010 r.)
  • liczne sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Gastronomicznym „Kuchnia Polska na Mazowszu” (Grand Prix w 2009 r., III miejsce w konkursie kulinarnym w 2010 r., I miejsce w konkursie kelnerskim w 2012 r., III miejsce w konkursie kulinarnym w 2012 r.)
  • III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodych Barmanów (2011 r.)

Ponadto uczniowie zostają finalistami Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych oraz ogólnopolskich konkursów „Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś” i „Zgotuj sobie sukces”.

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu”, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół gastronomicznych  z całej Polski oraz szkoły z Berlina.

Ponadstandardowe umiejętności uczniów kształtowane są w czasie realizacji  projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz  z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty WIE to między innymi:  ”Młodzi Mistrzowie Cukiernictwa”,  „Sztuka kulinarna w zgodzie z naturą”,  MasterChef z Komorskiej”. W trakcie projektów EFS młodzież uczestniczy w kursach zawodowych z „Nowości gastronomicznych z Szefem Kuchni”, „Kelner-Sommelier”, „Barman-barista”.

Szkoła uczestniczy w Warszawskim Systemie Wspierania Uzdolnionych. Uzyskała certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy „Wars i Sawa”.

Podejmuje współpracę z partnerami zagranicznymi. Wielokrotnie gośćmi szkoły były delegacje pracodawców, przedstawicieli ambasad, dyrektorów szkół, uczniów oraz innych instytucji z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Ukraina i Wietnam. Szkoła uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z Niemcami i Francją m.in. w 2011 r. „Gotujemy dla pokoju”, „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w renomowanych warszawskich hotelach i restauracjach. Tajniki zawodu poznają pod nadzorem znanych szefów kuchni i cukierni.

Szkoła współpracuje z Wydziałem Nauk o Żywieniu i Konsumpcji oraz z Wydziałem Nauk o Żywności (SGGW). Młodzież uczestniczy w wykładach „Wszechnicy Żywieniowej”.

Szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym i wychowawczym „Szkoła bez Przemocy”. Posiada tytuł „Szkoły Globalnej” nadany przez Polską Akcję Humanitarną za realizację zadań z zakresu edukacji rozwojowej w ramach międzynarodowego projektu „Szkoła Globalna”. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Oprócz kół przedmiotowych działają koła: gastronomiczne, cukiernicze, zdrowego żywienia i sportowe. Prężnie działa młodzieżowy wolontariat – min. akcje: „Góra grosza”, „Nakręć się”, „Zbieraj makulaturę – ratuj konie”, ”Pola nadziei” oraz szkolne koło PCK wraz z honorowymi dawcami krwi. Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych, recytatorskich, przedmiotowych, organizowanych przez szkołę, dzielnicę,  a także o szerszym zasięgu.